Bezpieczeństwo w czasie pracy

Praca z piłą wymaga od osoby zachowania bardzo dużej ostrożności, nie tylko od osoby, która bezpośrednio ją obsługuje, ale także od wszystkich współpracowników. Jedne nieostrożny ruch może być przyczyną bardzo poważnej tragedii, która na zawsze już zmieni życie osoby. Z tego też względu tak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Osoby pracujące z piłami muszą mieć świadomość tego, że sekundy mogą dzielić osobę nie tylko od śmierci, ale przede wszystkim od bardzo poważne kalectwa. Ważne jest również to, żeby piły stołowe oraz tarcze diamentowe były we właściwy sposób zabezpieczone. Od tego w bardzo dużym stopniu zależy to jak będzie wyglądać praca z piłą, oraz czy będzie ona stwarzała bardzo duże zagrożenie dla osoby. Z drugiej strony, to często same osoby pracujące z piłą muszą pamiętać o tym, żeby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, oraz o tym, że przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan poszczególnych urządzeń. Od tego zależy nie tylko to czy praca będzie bezpieczna, ale również to czy osoba będzie mogła przystąpić do pracy. Najmniejsze uszkodzenia na tarczy lub piły powinny być ostrzeżeniem dla osoby oraz sygnałem informującym o tym, że praca z piłą w takim stanie jest po prostu niemożliwa. Dlatego też tak ważny jest czas przeznaczony na przygotowanie się osoby do pracy, którego nie można pominąć, nawet wtedy, kiedy czas nagli i należy bardzo szybko rozpocząć pracę. Zawsze należy się upewnić czy kabel nie jest uszkodzony, a tarcza poluzowana.